SUNNY APPS

Zajmujemy się helloslash.com.

Aktualnie poszukujemy:

Developer
Ruby on Rails

Podstawowym celem w niniejszej pracy jest rozwój aplikacji SAAS do budowania stronami internetowymi helloslash.com.

System pracy będzie oparty o 2-3 tygodniowe sprinty, podczas których będą opracowywane poszczególne funkcje aplikacji. Powstaną one w oparciu o przemyślane i wspólnie przedyskutowane wytyczne, na podstawie których zakodujesz działające funkcje, które będą włączane do aplikacji.

W produkcji korzystamy z:

Wymagania:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Dotacje na innowacje.
Inwestujemy w waszą przyszłość.